Shop Mobile More Submit  Join Login
About Varied / Student ĐậuFemale/Vietnam Group :iconperditus-x-paradisus: Perditus-X-Paradisus
[COMING SOON]
Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 142 Deviations 1,464 Comments 11,017 Pageviews
×

Newest Deviations

Favourites

Commissions

Lineart with black and white shading
FULL COMMISSION'S INFO: :thumb456912395:
[Maneki] - Military by TanoshiiBaka96 [MH] - Netan's Modern Life Adventure by TanoshiiBaka96
Watercolor
FULL COMMISSION'S INFO: :thumb456912395:
Iron - Past and Present by TanoshiiBaka96
Simple Texture or no Backgound Digital
FULL COMMISSION'S INFO: :thumb456912395:
HakuTaku Dark Side by TanoshiiBaka96 Say Cheese - Trio of V Island by TanoshiiBaka96
Simple Background Digital
FULL COMMISSION'S INFO: :thumb456912395:
[MH] - Innocently Attract Me by TanoshiiBaka96 [Artrade - Rashirou] - Hey Stranger by TanoshiiBaka96

Mature Content

[MH] - Puberty by TanoshiiBaka96
 

Groups

Activity


[SA] - Scars
:iconstarlightaca:

Dù mang vẻ ngoài mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là thân nữ nhi bị bụi trần vấy bẩn

Tình hình là Saeki đi tắm quên đóng chốt thôi \\ r //

Lourdes (c) riesoleil
Saeki & Art (c) Me
DO NOT USE WITHOUT PERMISSION
Loading...
[SA] - Shamisen - Kodo O Daiko by TanoshiiBaka96
[SA] - Shamisen - Kodo O Daiko
:iconstarlightaca:

" Nào, đến đây và nghe từ ta một khúc tình ca
Hay thưởng thức trà, và lắng trong những dòng thơ haiku mà ta ngân cho người
Người hài lòng không?
Khoan nào, hãy ở lại thêm một lúc
Ta vẫn còn tiếng trống O Daiko rộn rã chờ người cùng nhảy múa
Đến đây
Cùng ta say dưới trăng tròn "


Clb Trà chuẩn bị chào đón khách \\\ m ///
Đến uống trà và nghe đàn nhé~

And yeah Saeki biết chơi đàn Shamisen, và là nghệ nhân đánh trống lễ hội ở quê nhà~

Trang phục cho ngày lễ hội tiếp theo dành cho Clb Trà Đạo.

Saeki & Art (c) Me
DO NOT USE WITHOUT PERMISSION
Loading...
[SA] - Tsumifuri as your service by TanoshiiBaka96
[SA] - Tsumifuri as your service
:iconstarlightaca:

:icongelb-sa-rp: "Hai chữ thôi: Của ta"

Tsumifuri (c) narusan13
Art (c) Me
DO NOT USE WITHOUT PERMISSION
Loading...
[SA] - Elemental Service by TanoshiiBaka96
[SA] - Elemental Service
:iconstarlightaca:

Đã bảo Saeki bả mặc lễ phục... Là lễ phục nghe chưa :iconpardon6plz:

Anyway lễ phục của ngày lễ hội đầu cho dịch vụ make up lừa tình của Elemental Neko Emoji-27 (Being kawaii) [V2] 

hỏng mẹ anatomy rồi....

Saeki & Art (c) Me
DO NOT USE WITHOUT PERMISSION
Loading...
[SA] - Untitled Silence by TanoshiiBaka96
[SA] - Untitled Silence
:iconstarlightaca:

" Monday, left me broken

Tuesday, I was through with hoping

Wednesday, my empty arms were open

Thursday, waiting for love

Thanks the star it's Firday

I'm burning like a fire gone wild on Saturday

Guess I won't be coming to church on Sunday

I'll be waiting for love

To come around "

- Waiting for love - Avicii


Saeki & Art © Me
DO NOT USE WITHOUT PERMISSION
Loading...

deviantID

TanoshiiBaka96's Profile Picture
TanoshiiBaka96
Đậu
Artist | Student | Varied
Vietnam
My FMA ( main ) ACCOUNT : :iconfmabigfan:

This account is my personal place, so my personal is...

YAOI FAN *shot* Deal with it XDDD

Love to create OC, as many as possible, 'cause my mind is a mess XD

STAMP: deviantART is... by djRimzi I Support SUPPORT Stamp by bizarrostamps Stamp. by Trynnie
:thumb147813527: 'Notes make me feel special' stamp by Synfull Yaoi Stamp by ki55-me

:iconlove: :icontanoshiibaka96::iconnarusan13: :iconlove:
Interests

AdCast - Ads from the Community

×

Comments


Add a Comment:
 
:iconureshiiiiii:
ureshiiiiii Featured By Owner Oct 18, 2014  Hobbyist Digital Artist
Hello, um, I was just wondering when you are going to start my commission? <:
Reply
:iconrashirou:
Rashirou Featured By Owner Oct 10, 2014  Student Digital Artist
Happy Birthday!!! =v=
Reply
:iconkanmaru174:
Kanmaru174 Featured By Owner Oct 10, 2014
Sinh nhật vui vẻ :D
Reply
:iconrashirou:
Rashirou Featured By Owner Jun 5, 2014  Student Digital Artist
ahaha thanks for the watch =v=
Reply
:iconrashirou:
Rashirou Featured By Owner May 13, 2014  Student Digital Artist
rashirou.deviantart.com/art/ar…
orzz sorry for being so slow ;v;
Hope you like it.
Reply
:icontanoshiibaka96:
TanoshiiBaka96 Featured By Owner May 16, 2014  Student General Artist
Thanks so much dear ;; v ;;, sorry for the late reply, and also here's my part ~ fav.me/d7ik7za
Reply
:iconrashirou:
Rashirou Featured By Owner May 16, 2014  Student Digital Artist
;777; you're welcomeee and thanks a lot too ;vv;
Reply
:iconszarysmok:
SzarySmok Featured By Owner Apr 29, 2014  Hobbyist Artist
Nice gallery:)
Reply
:icontanoshiibaka96:
TanoshiiBaka96 Featured By Owner Apr 29, 2014  Student General Artist
Thanks ^^
Reply
:iconszarysmok:
SzarySmok Featured By Owner Apr 29, 2014  Hobbyist Artist
No problem, I like good art:) I invite you to my gallery:)If you like my work, watch me :)
Reply
Add a Comment: