Shop Mobile More Submit  Join Login
[Agony] - Finding Lesser Flamingo by TanoshiiBaka96 [Agony] - Finding Lesser Flamingo by TanoshiiBaka96
Nhiệm vụ bắt Hồng Hạc đội Hazel và Kasai hoàn thành :iconpapmingplz:

Vì Kasai có sải cánh rộng oai phong và well... Đẹp trai :icongyaa2plz: nên các bé Hồng Hạc đã bám ảnh không đề phòng~

Chỉ tội thay cho Hazel não cún thấy mừng rỡ là nhào vô bất chấp rủi ro :iconmingsaluteplz:

:icona-g-o-n-y:

======================
Kasai © ~mikitakamoto
Lesser Flamingo © #A-g-o-n-y
Hazel & Art © me
======================
Add a Comment:
 
:iconcamelliabei:
camelliabei Featured By Owner Nov 6, 2013  Hobbyist General Artist
Não cún :iconmingplz:
Reply
:icontanoshiibaka96:
TanoshiiBaka96 Featured By Owner Nov 8, 2013  Student General Artist
:iconblushplz: Chu n l cn mah ~~~
Reply
:iconlkeyl:
lKeyl Featured By Owner Nov 6, 2013
trại làm quá có chỗ nào thế này chứ :iconpapmingplz:
anyways, goodjob guys~ry
Reply
:icontanoshiibaka96:
TanoshiiBaka96 Featured By Owner Nov 8, 2013  Student General Artist
:iconheblushplz: Cảm ơn Trại Trưởng
Reply
:iconkien-biu:
kien-biu Featured By Owner Nov 6, 2013  Student Traditional Artist
:iconcabtplz: *Lui vào 1 góc tối không ai nhìn thấy .... :iconishipthemsohardplz:
Reply
:icontanoshiibaka96:
TanoshiiBaka96 Featured By Owner Nov 8, 2013  Student General Artist
:iconhazel-agony: *lôi Cabt ra* ò  r ò Sao thế sao thế ?
Reply
:iconkien-biu:
kien-biu Featured By Owner Nov 8, 2013  Student Traditional Artist
:iconcabtplz: :iconheleavesplz:
Reply
:iconnigiri-chan:
Nigiri-chan Featured By Owner Nov 5, 2013  Hobbyist Artist
Đang tự hỏi là Hazel thích trẻ con từ trước hay sau khi lai nhỉ :icongo-on-smile-plz:
Reply
:icontanoshiibaka96:
TanoshiiBaka96 Featured By Owner Nov 8, 2013  Student General Artist
Hazel thương em gái nên tất nhiên là thích trước rồi ~~~
Reply
:iconmikitakamoto:
MikiTakamoto Featured By Owner Nov 5, 2013  Hobbyist Digital Artist

 :icongyaaplz: tôi so ngầu... cậu so dễ thương... 

nhận thấy 1 điều chúng ta tuy khác tính nhưng là 1 đội ăn ý  :iconmingcoolplz:

Reply
:icontanoshiibaka96:
TanoshiiBaka96 Featured By Owner Nov 8, 2013  Student General Artist
:iconhazel-agony: Lần sau có nhiệm vụ lại làm chung nữa đi ò r ó *giơ tay*
Reply
:iconmikitakamoto:
MikiTakamoto Featured By Owner Nov 8, 2013  Hobbyist Digital Artist
:iconkasai-agony: được thôi! 
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
November 5, 2013
Image Size
2.6 MB
Resolution
878×8594
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
402
Favourites
19 (who?)
Comments
12
Downloads
2
×