Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
December 16, 2013
Image Size
726 KB
Resolution
978×1019
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
266 (1 today)
Favourites
13 (who?)
Comments
43
Downloads
2
×
[Maneki] - Before Morning by TanoshiiBaka96 [Maneki] - Before Morning by TanoshiiBaka96
Trước khi đến cái này fav.me/d6xz0kw

For the LoveBirds: Kỳ Minh & Catpi

Dám bảo là ko có cảnh này ko...? *cười thánh thiện* Kỳ Minh tưởng Catpi là gối ôm :iconheblushplz:

:iconmanekischool:

Kỳ Minh © ~Narcisse19
Art © me
Add a Comment:
 
:iconsloxx99:
sloxx99 Featured By Owner Jan 6, 2014
Taruni: anou sensei ới ơi.. có nên lập một tờ báo về "Love Stories" trong maneki không nhở..?
Reply
:iconyumei236:
Yumei236 Featured By Owner Dec 19, 2013  Student
PH Yumei: Tui là tui bị bấn loạn rồi nha Kyouko Toshinou (Sparkle Nose Bleed) [V1] 
Reply
:icontanoshiibaka96:
TanoshiiBaka96 Featured By Owner Dec 19, 2013  Student General Artist
Ôi hãy bấn loạn cho đôi trẻ hạnh phúc~
Reply
:iconsnalicevera:
snalicevera Featured By Owner Dec 18, 2013  Student Digital Artist
*phun máu*
Reply
:icontanoshiibaka96:
TanoshiiBaka96 Featured By Owner Dec 19, 2013  Student General Artist
*lau mu*~
Reply
:iconsnalicevera:
snalicevera Featured By Owner Dec 20, 2013  Student Digital Artist
<font><font>* Cháy mau mui* = !v = ...... *giơ ngón tay cái lên*..... (b= !v!=)b tuyệt....</font></font>
Reply
:iconrenagaderexrider:
RenagadeRexRider Featured By Owner Dec 17, 2013  Hobbyist Traditional Artist
awwwww~~
Reply
:iconclonesan:
CloneSan Featured By Owner Dec 16, 2013  Hobbyist Digital Artist
(( *lên cơn fangirl* sâu bíu ti phùn :icongyaaplz: ))
Reply
:icontanoshiibaka96:
TanoshiiBaka96 Featured By Owner Dec 17, 2013  Student General Artist
(( Oh thn ku em :iconheblushplz:))
Reply
:iconfanori:
Fanori Featured By Owner Dec 16, 2013  Student Digital Artist
Aiya~~ Tiểu muội biết kiểu gì Minh-san và Catpi cũng ôm nhau đi ngủ mà :iconmingplz:
Reply
Add a Comment: