Shop Mobile More Submit  Join Login
[Maneki] - Hai Phong's Fetured by TanoshiiBaka96 [Maneki] - Hai Phong's Fetured by TanoshiiBaka96
:iconmanekischool:

Hải Phong và những cái đặc trưng~

Tấm cuối~ Ai mah có khả năng khiến Phong thốt ra được câu này thì xác định số phận bạn nằm trong tay Phong rồi nhé~~

Đường Hải Phong & ARt © me
Add a Comment:
 
:iconriiko96:
Riiko96 Featured By Owner Dec 6, 2013  Student Traditional Artist
I really love this character's design~ *A*
Reply
:icontanoshiibaka96:
TanoshiiBaka96 Featured By Owner Dec 8, 2013  Student General Artist
Thanks alot dear :icongyaaplz:
Reply
:iconriiko96:
Riiko96 Featured By Owner Dec 8, 2013  Student Traditional Artist
no problem, I really love his design (specially his long hair *A* *touches his hair*)
Reply
:iconyumei236:
Yumei236 Featured By Owner Dec 5, 2013  Student
Yu: *nhào vào* Phong huynh~ Em muốn thử võ công của huynh *phóng ám khí* Levi Rivaille (Preparing) [Shingeki no Kyojin] 
Reply
:icontanoshiibaka96:
TanoshiiBaka96 Featured By Owner Dec 6, 2013  Student General Artist
Hải Phong: *mở quạt nhanh chóng hất ám khí qua 1 bên* Hạt Khuyển (Cún Nâu) muội cũng biết võ công àh~ *cười*
Reply
:iconyumei236:
Yumei236 Featured By Owner Dec 7, 2013  Student
*cười nhẹ* ko thừa ko bik huynh ah
Reply
:iconchoco37188:
Choco37188 Featured By Owner Dec 5, 2013
Profile ghi huynh thik màu trắng~~~ Vậy huynh ko thích đệ sao :iconuu-plz:
<<Da em nó đen thui :iconinucryplz:>>
Reply
:icontanoshiibaka96:
TanoshiiBaka96 Featured By Owner Dec 6, 2013  Student General Artist
Huynh đâu có ghét đệ chứ ~ Huống hồ đệ cùng cùng loài với huynh rồi~
Reply
:iconchoco37188:
Choco37188 Featured By Owner Dec 7, 2013
*thở phào*
Reply
:iconphuongtra:
phuongtra Featured By Owner Dec 5, 2013
nhìn cứ như fim hồng công nhưng thiệt ra là hk phải
thật là ngại quá đi hà Bunny-Emoji-10-(Emoji-Loved) 
Reply
:icontanoshiibaka96:
TanoshiiBaka96 Featured By Owner Dec 5, 2013  Student General Artist
Ây thì ảnh là người Trung Quốc nên giống phải rồi :iconheblushplz:
Reply
:iconphuongtra:
phuongtra Featured By Owner Dec 26, 2013
:happybounce:  nhn vui vui
Reply
:icongirlmini14:
girlmini14 Featured By Owner Dec 4, 2013  Student Artist
Kesugi: lấy da sử tử tôi đây làm cái áo cho mềm mại ấm áp này :iconmingplz:
Reply
:icontanoshiibaka96:
TanoshiiBaka96 Featured By Owner Dec 5, 2013  Student General Artist
Hải Phong: Cho phép là tôi lấy đó~~ :iconflirtwinkplz:
Reply
:icongirlmini14:
girlmini14 Featured By Owner Dec 5, 2013  Student Artist
Kesugi: cậu cứ tự nhiênBunny-Emoji-11-(Emoji-Drum-Roll) 
Reply
:icon0o0capricorn0o0:
0o0capricorn0o0 Featured By Owner Dec 4, 2013  Student Traditional Artist
ảnh thích những thứ bông xù lông, mềm mại *suy nghĩ*..... vậy anh thích cừu ko :v ?
Reply
:icontanoshiibaka96:
TanoshiiBaka96 Featured By Owner Dec 5, 2013  Student General Artist
Chỉ cần mềm mềm bông bông là thích hết ~~~ :iconheblushplz:
Reply
:icon0o0capricorn0o0:
0o0capricorn0o0 Featured By Owner Dec 6, 2013  Student Traditional Artist
*lẩn* huynh nguy hiểm à nha =o=
Reply
:icontanoshiibaka96:
TanoshiiBaka96 Featured By Owner Dec 6, 2013  Student General Artist
*cười* Cho phép huynh mới dám :iconflirtwinkplz:
Reply
:icon0o0capricorn0o0:
0o0capricorn0o0 Featured By Owner Dec 6, 2013  Student Traditional Artist
=v=
Reply
:icondarkgirl1999:
DarkGirl1999 Featured By Owner Dec 4, 2013  Student Digital Artist
[ phun máu mũi ] So đẹp, so ngầu, so lừa tình và câu cuối so quan ngại :icongyaa3plz: 

Reply
:icontanoshiibaka96:
TanoshiiBaka96 Featured By Owner Dec 5, 2013  Student General Artist
Ôi câu cuối huynh dành cho ý trung nhân mah sao lại quan ngại :iconheblushplz:~~
Reply
:icondarkgirl1999:
DarkGirl1999 Featured By Owner Dec 5, 2013  Student Digital Artist
:iconhecryplz: Người ấy thật tốt số(( :iconlazeplz: Ai vợi huynh? ))
Reply
:icontanoshiibaka96:
TanoshiiBaka96 Featured By Owner Dec 6, 2013  Student General Artist
Là người xa tận chân trời gần ngay trước mắt ~~ Từ từ muội sẽ biết~~
Reply
:icondarkgirl1999:
DarkGirl1999 Featured By Owner Dec 6, 2013  Student Digital Artist
[ Dòm xung quanh ] Muội muốn biết bây giờ 
Reply
:icontanoshiibaka96:
TanoshiiBaka96 Featured By Owner Dec 6, 2013  Student General Artist
Huynh muốn giữ bí mật :iconheblushplz: Nói ra bây giờ người đó sẽ trốn huynh rồi bỏ chạy mất~
Reply
:icondarkgirl1999:
DarkGirl1999 Featured By Owner Dec 6, 2013  Student Digital Artist
:iconheblushplz: Người đó thật tốt số


:iconhecryplz: Muội muốn biết
Reply
:icontanoshiibaka96:
TanoshiiBaka96 Featured By Owner Dec 6, 2013  Student General Artist
Ôi từ từ muội sẽ biết mah ~ :iconflirtwinkplz:
Reply
(1 Reply)
:iconlucia2402:
Lucia2402 Featured By Owner Dec 4, 2013  Student General Artist
Quá đẹp huynh àh :'(
Reply
:icontanoshiibaka96:
TanoshiiBaka96 Featured By Owner Dec 5, 2013  Student General Artist
:iconflirtwinkplz: Cảm ơn muội~
Reply
:iconnarcisse19:
Narcisse19 Featured By Owner Dec 4, 2013
((*phun máu mũi**ngất* Cái câu cuối, mặt anh ấy trông lừa tình quá :icongyaaplz: Mà có thật là chỉ cần muốn là anh ấy sẽ làm?))

Reply
:icontanoshiibaka96:
TanoshiiBaka96 Featured By Owner Dec 4, 2013  Student General Artist
(( Đúng thế~ Trèo non lấp bể băng qua núi đao chảo dầu vì ý trung nhân anh đồng ý làm hết~~ ))
Reply
:iconnarcisse19:
Narcisse19 Featured By Owner Dec 4, 2013
((:icongtthplz: con ng ấy thật may mắn...))
Reply
:icontanoshiibaka96:
TanoshiiBaka96 Featured By Owner Dec 4, 2013  Student General Artist
(( Người đó xa tận chân trời mah gần ngay trước mắt đấy nên hãy cứ chờ nhé *cười* ~~~~~))
Reply
:iconclonesan:
CloneSan Featured By Owner Dec 4, 2013  Hobbyist Digital Artist
Áo lông kìa... :iconryojidaisyplz: cho em sờ thử với :iconryojidaisyplz:
Reply
:icontanoshiibaka96:
TanoshiiBaka96 Featured By Owner Dec 4, 2013  Student General Artist
Nếu đệ với tới huynh cho đệ sờ thoài mái~~ :iconhesmirkplz:
Reply
:iconclonesan:
CloneSan Featured By Owner Dec 4, 2013  Hobbyist Digital Artist
... :iconhecryplz: *đi tìm cái ghế*
Reply
:iconaruchan141:
aruchan141 Featured By Owner Dec 4, 2013  Student Artist
ôi Phong thích mềm ~ [ che đuôi ] :iconminghideplz: điều cúi là sao *chớp chớp* Phong đang làm sensei thấy sợ :icongyaaplz:
Reply
:icontanoshiibaka96:
TanoshiiBaka96 Featured By Owner Dec 4, 2013  Student General Artist
Hải Phong: Có quá lắm tiểu sinh chỉ xin thầy ngồi vào lòng chốc lát để thoã cái sở thích bản thân ~ *cười hiền* Thầy đừng lo tiểu sinh vẫn chưa có ý trung nhân để nói câu đó mah~
Reply
:iconaruchan141:
aruchan141 Featured By Owner Dec 4, 2013  Student Artist
:iconhmmmmplz: chỉ ngồi thôi nhé , mong là cái đuôi của sensei nguyên vẹn :icongyaa2plz:
Reply
:icontanoshiibaka96:
TanoshiiBaka96 Featured By Owner Dec 4, 2013  Student General Artist
Hải Phong: *phẫy quạt cười hiền hậu* ~~
Reply
:iconaruchan141:
aruchan141 Featured By Owner Dec 4, 2013  Student Artist
:iconaruchan141: R:  :iconhmmmmplz:
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
December 4, 2013
Image Size
850 KB
Resolution
998×1775
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
450
Favourites
13 (who?)
Comments
43
Downloads
1
×