Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
December 4, 2013
Image Size
850 KB
Resolution
998×1775
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
312
Favourites
13 (who?)
Comments
43
Downloads
1
×
[Maneki] - Hai Phong's Fetured by TanoshiiBaka96 [Maneki] - Hai Phong's Fetured by TanoshiiBaka96
:iconmanekischool:

Hải Phong và những cái đặc trưng~

Tấm cuối~ Ai mah có khả năng khiến Phong thốt ra được câu này thì xác định số phận bạn nằm trong tay Phong rồi nhé~~

Đường Hải Phong & ARt © me
Add a Comment:
 
:iconriiko96:
Riiko96 Featured By Owner Dec 6, 2013  Student Digital Artist
I really love this character's design~ *A*
Reply
:icontanoshiibaka96:
TanoshiiBaka96 Featured By Owner Dec 8, 2013  Student General Artist
Thanks alot dear :icongyaaplz:
Reply
:iconriiko96:
Riiko96 Featured By Owner Dec 8, 2013  Student Digital Artist
no problem, I really love his design (specially his long hair *A* *touches his hair*)
Reply
:iconyumei236:
Yumei236 Featured By Owner Dec 5, 2013  Student
Yu: *nhào vào* Phong huynh~ Em muốn thử võ công của huynh *phóng ám khí* Levi Rivaille (Preparing) [Shingeki no Kyojin] 
Reply
:icontanoshiibaka96:
TanoshiiBaka96 Featured By Owner Dec 6, 2013  Student General Artist
Hải Phong: *mở quạt nhanh chóng hất ám khí qua 1 bên* Hạt Khuyển (Cún Nâu) muội cũng biết võ công àh~ *cười*
Reply
:iconyumei236:
Yumei236 Featured By Owner Dec 7, 2013  Student
*cười nhẹ* ko thừa ko bik huynh ah
Reply
:iconchoco37188:
Choco37188 Featured By Owner Dec 5, 2013
Profile ghi huynh thik màu trắng~~~ Vậy huynh ko thích đệ sao :iconuu-plz:
<<Da em nó đen thui :iconinucryplz:>>
Reply
:icontanoshiibaka96:
TanoshiiBaka96 Featured By Owner Dec 6, 2013  Student General Artist
Huynh đâu có ghét đệ chứ ~ Huống hồ đệ cùng cùng loài với huynh rồi~
Reply
:iconchoco37188:
Choco37188 Featured By Owner Dec 7, 2013
*thở phào*
Reply
:iconphuongtra:
phuongtra Featured By Owner Dec 5, 2013
nhìn cứ như fim hồng công nhưng thiệt ra là hk phải
thật là ngại quá đi hà Bunny-Emoji-10-(Emoji-Loved) 
Reply
Add a Comment: